Betingelser for reservation

Med fremsendelse af reservation til Hyundai-forhandleren via denne hjemmeside, tilkendegiver du en hensigt om køb. Denne reservation er ikke bindende, og du er derfor ikke forpligtet til at købe bilen, ligesom Hyundai-forhandleren ikke er forpligtet til at sælge.

 

Vi har gjort det enkelt for dig at reservere en af de mest populære Hyundai-modeller. Finder du ikke på hjemmesiden den kombination, som passer dig, har du i nogle tilfælde mulighed for at bede en Hyundai-forhandler om at kontakte dig for at få specificeret en anden bil helt efter dit behov. Vær dog opmærksom på, at dette kan betyde 3-9 måneders produktionstid.

 

Reservation via dette website indebærer, at du giver samtykke til, at Hyundai-forhandleren må kontakte dig for at gennemgå dine ønsker med dig med det formål at nå frem til et endeligt tilbud. Kontakten vil ske på den e-mailadresse eller det telefonnummer, du angiver på hjemmesiden. Vi beder dig derfor sikre, at kontaktoplysninger er korrekte, således at Hyundai-forhandleren kan kontakte dig hurtigst muligt.

 

Hyundai-forhandleren vil kontakte dig i løbet af et par dage og afgive et endeligt tilbud, som du har mulighed for at acceptere. Vælger du at acceptere tilbuddet, vil Hyundai-forhandleren påbegynde håndteringen af din bestilling og efterfølgende kunne give dig information om leveringstid. Du bør forvente at der kan gå op til 2 uger fra du har købt bilen til udleveringen kan finde sted (aftales direkte med forhandleren).

 

Der kan på hjemmesiden forekomme typografiske fejl og upræcise formuleringer. Hyundai Bil Import A/S forbeholder sig retten til at rette fejl og mangler, samt ændre eller opdatere indholdet på hjemmesiden uden at gøre opmærksom på dette på forhånd. Såfremt der sker ændringer vedrørende registreringsafgifter eller lignende ydelser, der skal erlægges i anledning af bilens salg og/eller indregistrering, efter du har modtaget en ordrebekræftelse, skal den anførte købesum, hvis ikke andet er aftalt, reguleres tilsvarende op eller ned.

 

For at lave en foreløbig reservation på hjemmesiden, skal du opfylde følgende kriterier:

 

  • Være fyldt 18 år
  • Have et gyldigt kørekort
  • Være bosiddende i Danmark med en dansk folkeregisteradresse.

Fortryder du din reservation, bedes du venligst give besked hurtigst muligt direkte til Hyundai-forhandleren.

 

Betingelser

 

Ved afsendelse af konfiguration til forhandler via denne hjemmeside, accepterer du at blive kontaktet af en forhandler til en snak om den bil, som du har bygget. Du er ikke forpligtet til at købe bilen, ligesom Hyundai-forhandleren ikke er forpligtet til at sælge.  Betingelser for reservation